Sai Baba Mere Sai Maula Mere

Jab Jab Koi Musibath

Sai-ji Ke Samadhi

Tu Kaha Chupa Hai Sai