JAARREKENINGEN

FINANCIEEL VERSLAG

De Stichting heeft een ANBI-status verkregen. Dit betekent dat de stichting als een Algemeen Nut Beogende Instelling wordt gezien. Dit impliceert dat giften van donateurs belastingvoordeel kunnen opleveren. De Stichting is verplicht om de jaarrekening openbaar te maken. Via deze link ziet u de jaarcijfers 2016:  jaarcijfers-mandir-2016

En via deze link ziet u de jaarcijfers 2017: jaarrekening-2017-sai-mandir-olst

Jaarrekening-2018 – jaarrekening-2018-sai-mandir-olst